2015-07-13

Zgłoszenia budów

Zgłoszenia budów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane.

 

1 2 3 4 5 6
Lp. Imię i nazwisko
albo nazwa
inwestora
Adres inwestycji Opis projektowanego
obiektu
Data wniesienia
sprzeciwu
lub
informacja
o braku wniesienia
sprzeciwu
Uwagi
1. Krzysztof Miśkiewicz Mleczno, dz. nr 63/7 sieć wodociągowa   i kanalizacji sanitarnej z dniem 10.08.2015r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu  
2. Marcin Lewkowicz Ścinawa, dz. nr 514/9 
obręb 2
budynek mieszkalny jednorodzinny - z dniem 27.08.2015r. pełnomocnik inwestora wycofał wniosek
3. Elżbieta i Mirosław Kuca Miłosna,
dz. nr 49/84
budynek mieszkalny jednorodzinny z dniem 01.09.2015 r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu  
4. Magdalena
i Maciej Konieczny
Krzeczyn Mały, dz. nr 280/3 budynek mieszkalny jednorodzinny z dniem 19.08.2015r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu  
5. TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Osiek,
ul. Lawendowa,
dz. nr 31/13, 31/8, 31/15, 31/16, 31/17, 30/3
budowa linii kablowych nN wraz
z zestawami złączowo-pomiarowymi na dz. nr 31/13, 31/15 oraz na granicy dz. nr 31/16 i 31/17, oraz budowa linii kablowej nN na
dz. nr 31/8 i 30/3
z dniem 23.08.2015r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu  
6. TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Osiek,
Ul.  Zagajnikowa, Lawendowa
dz. nr 31/10, 31/11, 31/8, 31/9, 23
budowa linii kablowej nN wraz z zestawem złączowym do zasilania domu jednorodzinnego na dz. nr 31/11 oraz  zestawem złączowo-pomiarowym na
dz. nr 31/10
z dniem 23.08.2015r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu  
7. Grażyna i Eugeniusz Włodarczyk Chróstnik,
dz. nr 234/10
budynek mieszkalny jednorodzinny - w dniu 31.08.2015 r. wycofano wniosek, znak sprawy: DAR.6743.482.2015
8. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy
ul. Partyzantów 21
59-220 Legnica
Lubin,
ul. Górnicza,
dz. nr 115/1, 115/2, 116/2, 120, 121, obręb 3
budowa linii kablowych niskiego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych nr 1 i 2

z dniem 29.08.2015r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu

 
9. Monika i Paweł Dyląg Juszowice,
dz. nr 194/23, 194/4
gm. Rudna
sieć wodociągowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 194/4 Decyzja sprzeciw z dnia 18.09.2015r., znak sprawy: DAR.6743.504.2015  
10. Katarzyna i Jan Moskal

Karczowiska,
dz. nr 26/10
gm. Lubin

budynek mieszkalny jednorodzinny z niezbędną infrastrukturą   w dniu 11.09.2015 r. wycofano wniosek, znak sprawy: DAR.6743.562.2015
11. Gmina Miejska Lubin

Lubin,
ul. Małomicka,
dz. nr 286/29, 286/126, 385, obr. 2, m. Lubina

Rozbudowa oświetlenia z dniem 11.09.2015 r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu  
12. Marcelina i Marcin Lewkowicz Ścinawa
dz. nr 514/9, obr. 2
Budynek mieszkalny jednorodzinny z przyłączem energii elektrycznej oraz przydomową oczyszczalnią ścieków

z dniem
28.09.2015 r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu

 
13. Zagłębie Lubin S.A Lubin,
dz. nr 39/44
obr. 1 
usunięcie kolizji kabla telekomunikacyjnego
z rozbudowywanym budynkiem Akademii Piłkarskiej – budowa sieci telekomunikacyjnej
Z dniem
05.10.2015 r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu
 
14. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji
Sp. z o.o.
Lubin,
ul. M. Skłodowskiej-Curie
dz. nr 1/10, 1/9, 1/8,
obr. 3 m. Lubina;
39/30, 41/7, 39/25, 64/4, 50/21
obr. 1 m. Lubina 
sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej Z dniem
01.10.2015 r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.580.2015
 
15. Gmina Miejska Lubin Lubin, ul. Ścinawska,
dz. nr 127, obr. 6, m. Lubina
sieć elektryczna oświetlenia drogowego 0,4 kV Z dniem
05.10.2015 r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu
 
16. Kamil Romaniuk Lasowice, 
dz. nr 248/11, 250dr, 
gm. Ścinawa
sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej - odcinek   w dniu 23.09.2015 r. wycofano wniosek, 
17. Kamila Makuchowska Ścinawa,
dz. nr 51/6
budynek mieszkalny jednorodzinny   w dniu 11.09.2015 r. wycofano wniosek, znak sprawy: DAR.6743.617.2015
18. Gmina Rudna Gawrony,
dz. nr 169, 168/1, 168/2, gm. Rudna
rozbudowa oświetlenia drogowego - droga gminna dz. nr 169 Z dniem 12.10.2015r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu  
19. TAURON Dystrybucja S.A Lubin,
ul. Stary Lubin,
dz. nr 759/1, 759/2, 759/4, 759/13,
obr. 3 m. Lubina
sieć elektroenergetyczna kablowa nN 0,4 kV Z dniem 15.10.2015r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu.  
20. TAURON Dystrybucja S.A Miroszowice,
dz. nr 94/15, 94/25, 96, 91, 90/55, 90/53, 90/56, 90/54, 162/14, 162/15, 162/82, 162/87, gm. Lubin
sieć elektroenergetyczna kablowa nN 0,4 kV W dniu 15.10.2015r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.631.2015  
21. Gmina Miejska Lubin Lubin, ul. Baczynowa, dz. nr 329, 331/1, 333, 236/20, 540,
obr. 5 m. Lubina
sieć elektryczna oświetlenia ulicznego 0,4 kV Z dniem 16.10.2015r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu  
22. Zagłębie Lubin S.A

Lubin,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie,
dz. nr 39/44,
obr. 1 m. Lubina

przebudowa sieci wodociągowej kolidującej
z rozbudowywanym budynkiem
Z dniem 02.11.2015r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.660.2015  
23. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A w Legnicy Lubin,
ul. Cedyńska,
dz. nr 214/1, 216, 224/2, 222/2, 218, 219, 220, 213, obr. 4 m. Lubina
budowa
i przebudowa sieci cieplnej
  W dniu
05.10.2015 r. wycofano wniosek , znak sprawy DAR.6743.668.2015
24. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A w Legnicy

Lubin,
ul. Składowa, dz. nr 141/4, 141/3, 184, 186, 245/2,
obr. 4 m. Lubina

budowa
i przebudowa sieci cieplnej
  W dniu
05.10.2015 r. wycofano wniosek , znak sprawy DAR.6743.669.2015
25. TAURON Dystrybucja S.A Osiek,
dz. nr 170/1, 170/7, 170/13, 170/14, 170/16, 170/11
Budowa linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi nN W dniu 30.10.2015r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.677.2015  
26. Gmina miejska Lubin Lubin, ul. Jana Kochanowskiego
dz. nr 871/2, 847, 832, 849/1, 754/5, 855, 1230, 759/4, 830/1, 833, 834, obr. 3 m. Lubina
Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego 0,4 kV W dniu 02.11.2015r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.688.2015  
27. Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy

Osiek, gm. Lubin,

dz. nr 65/1, 65/2, 123/7, 123/8, 123/9
budowa linii napowietrzno-kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi nN W dniu 05.11.2015r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.690.2015  
28. Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy

Lubin,

dz. nr 1250/7, 1250/1, 1250/23, 1250/24, 1250/25, 1250/26,

obr. 3 m. Lubina
budowa linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi nN W dniu 05.11.2015r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.691.2015  
29. Robert Poczynek Lubin, ul. Ścinawska, dz. nr 249, obr. 6 m. Lubina budynek mieszkalny jednorodzinny  

W dniu 19.10.2015r. inwestor wycofał wniosek, znak sprawy DAR.6743.715.2015

30. Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy

Lubin,

dz. nr 830/2, 845, 843, 847, 848/2, 869, 868/11 obr. 3 m. Lubina
linia napowietrzno-kablowa niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi nN W dniu 19.11.2015r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.723.2015  
31. Monika i Paweł Dyląg Juszowice dz. nr 194/23,
gm. Rudna
sieć wodociągowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

W dniu 25.11.2015r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.738.2015

 
32. Gmina Lubin Obora, ul. Bursztynowa dz. nr 364, gm. Lubin przebudowa podziemnej sieci elektroenergetycznej   Dnia 26.11.2015r. pełnomocnik inwestora wycofał wniosek
33. Gmina Lubin Szklary Górne, dz. nr 43/1, gm. Lubin przebudowa podziemnej sieci elektroenergetycznej W dniu 30.12.2015r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.770.2015  
34. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy Ścinawa, dz. nr 256/8, 256/6, 256/7, 256/9, 256/11, 256/10, 256/12, 167/2, obr. 2 m.Ścinawa budowa linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi W dniu 28.12.2015r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.776.2015  
35.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy

Osiek,
dz. nr 169/10, 169/15, 176/1
gm. Lubin
budowa linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowymi nN W dniu 28.12.2015r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.777.2015  
36.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy

Lubin,
ul. M. Skłodowskiej-Curie
dz. nr 63/6, 63/22, 63/23, 64/3, 64/5
obr. 3 m. Lubin
budowa linii kablowej 0,4 kV z dniem 27.12.2015r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu  
37.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy

Lubin,
ul. Karkonoska
dz. nr 293/7, 293/17, 298/1, obr. 5 m. Lubin
budowa linii kablowej 0,4 kV z dniem 18.12.2015r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.783.2015  
38. Gmina Miejska Lubin Lubin,
ul. Wrzosowa
dz. nr 660/44, 661/20, 661/23, 661/26, 660/68, 660/26, 367/26,
obr. 8 m. Lubin
kanalizacja deszczowa wspomagająca odwodnienie ulicy Wrzosowej z dniem 31.12.2015r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu  
39. Marta i Władysław Bożych Toszowice,
dz. nr 133/1
gm. Rudna
budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący z przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej i wiz   w dniu 15.12.2015 r. wycofano wniosek, znak sprawy: DAR.6743.827.2015
40. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy Lubin, dz. nr 164/75, 164/74, 166/2, 895, obr. 8 m. Lubina linia kablowa nN wraz ze złączami kablowymi nN z dniem 13.01.2016r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.848.2015  
41. Gmina Lubin Obora,
ul. Bursztynowa,
dz. nr 364, gm. Lubin
podziemna sieć elektroenergetyczna Z dniem 15.01.2016r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu  
42. Grażyna i Eugeniusz Włodarczyk Chróstnik dz. nr 234/11 gm. Lubin Budynek mieszkalny jednorodzinny   W dniu 20.01.2016 r. wycofano wniosek, znak sprawy: DAR.6743.870.2015
43. Tauron Dystrybucja S.A Oddział w Legnicy Obora, dz nr 874, 449/58 Budowa linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi nN Z dniem 04.02.2016r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.2.2016  
44. Tauron Dystrybucja S.A Oddział w Legnicy Ścinawa, dz. ew. nr 451, 452, 447, 446/2, obręb 2 Budowa linii kablowej nn w celu zasilania obiektu lekkoatletycznego Z dniem 01.02.2016r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.872.2015  
45. Gmina Lubin Chróstnik dz. nr 68/2 gm. Lubin Linia oświetlenia drogowego Z dniem 14.03.2016r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu  
46. Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy Ścinawa, dz. nr 375/16, 375/12, 375/17, 420/1, 421/5, 430/2, 430/13 obr. 2 Linia kablowa niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi nN    
47. Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy Lubin, dz. nr 660/61, 660/62, 660/51, 660/13, 660/65, 660/64 obręb 8 Linia elektroenergetyczna kablowa nN 0,4 kV dla zasilania budynku wielolokalowego, ul. Kwiatowa  W dniu 21.03.2016r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu DAR.6743.91.2016  
48.

Tauron Dystrybucja S.A. ul. Jasnogórska 11

31-358 Kraków
Rudna, dz. nr 222/3, 257, 221/1, 318, 321/8, 319, 320, 325, 326, 329, 324/1, 382, 383/1, 384, 385, 386, 387, 388, 390/2, 347/9, 390/3, 347/10, 347/7, 346/3, 346/6, 381/3, 381/2, 376/4, 374/6, 361/2, 374/7, 374/4, 375, 372, 362/8, 368/13, 367, 368/16, 368/3, 366, 365/1, 365/2, 364/1, 364/2, 360, 370, 371, 369, 359, 358, 357, 356, 354, 353/1, 352, obr. Rudna Linia kablowa niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi nN, przebudowa linii napowietrznej nn oraz oświetlenia ulicznego w ramach projektu „modernizacja linii napowietrznej 0,4 kV zasilanej z R-532 obwód II” W dniu 29.03.2016r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu DAR.6743.104.2016  
49.

Tauron Dystrybucja S.A.

Oddział w Legnicy

ul. Partyzantów 21

59-220 Legnica

gm.  Rudna, dz. nr 57/8, 64/1, 64/2

obr. Koźlice
Budowa linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym nN metodą rozkopową na ww. działkach. Wykonanie przejścia linią kablową przez drogę gminną metodą bezrozkopową

W dniu 31.03.2016r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu DAR.6743.107.2016

 
50.

Tauron Dystrybucja S.A.

Oddział w Legnicy

ul. Partyzantów 21

59-220 Legnica
m.  Lubin, dz. nr 1250/1, 1250/26, 1250/28, 1250/29, 1250/30,1250/31, 1250/32, 1250/33 Budowa linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym nN W dniu 21.03.2016r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu DAR.6743.89.2016  
51.

Tauron Dystrybucja S.A.

Oddział w Legnicy

ul. Partyzantów 21

59-220 Legnica

m.  Ścinawa,

dz. nr 259/39
Budowa linii kablowej nN wraz ze złączami kablowym nN W dniu 11.04.2016r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.127.2016  
52.

Tauron Dystrybucja S.A.

Oddział w Legnicy

ul. Partyzantów 21

59-220 Legnica
m. Lubin dz. nr 1250/1, 1250/20 Budowa linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi nN, metodą wykopu otwartego W dniu 15.04.2016r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.134.2016  
53.

Tauron Dystrybucja S.A.

Oddział w Legnicy

ul. Partyzantów 21

59-220 Legnica

gm. Lubin, dz. nr 298/2, 298/3, 303/2, 294/2, 345/2, 336, 299/14, 299/16

obręb: Chróstnik
Linia kablowa nN wraz ze złączami kablowymi nN

W dniu 22.04.2016r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu

 
54.

Tauron Dystrybucja S.A.

Oddział w Legnicy

ul. Partyzantów 21

59-220 Legnica
m. Lubin, dz. nr 146/672  obręb: 9 Linia kablowa nN wraz ze złączami kablowymi nN, budowa metodą wykopu otwartego    
55.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

ul. Poznańska 48

59-220 Legnica
m. Lubin, dz. nr 246, 267/6, 270, 282/1, 282/4, 282/5, 282/6, 282/9, 282/10, 282/11, 283, 291/37, 292, 298/4, 299, 300/1, 300/2, 301/1, 302/1, 303, 304, 305/9, 306, 307, 308/1, 308/3, 542/2  obręb: 5 Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej z przyłączami do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej W dniu 10.05.2016r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.162.2016  
56.

Gmina Miejska Lubin

ul. Kilińskiego 10

59-300 Lubin
m. Lubin, dz. nr 660/44,661/20,661/23, 661/26, 660/68, 660/26, 367/26 Budowa kanalizacji deszczowej wspomagającej odwodnienie  

W dniu 05.05.2016r. inwestor wycofał wniosek, znak sprawy: DAR.6743.186.2016

57

Tauron Dystrybucja S.A.

Oddział w Legnicy

ul. Partyzantów 21

59-220 Legnica
m. Lubin, dz. nr 173,192,193 Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn relacji Z-7 do Z-9 W dniu 30.06.2016r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.220.2016  
58

Sawczenko Mieczysław Niemstów 92 59-323 Miłoradzice

gm. Lubin, dz.nr 297/4,170, 400,401/5, obręb Niemstów Budowa i przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV od słupa nr  XII/18 do XII/12, demontaż linii od słupa XII/9 do XII/12   W dniu 27.05.2016r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.221.2016  
59. ZUW URBEX Sp. z o.o. m. Lubin,dz. nr 370,146/1, 409/1 Przebudowa i budowa fragmentu oświetlenia ulicznego przy
ul. Słowiańskiej, od słupa nr 9/II/5053 do 6/II/5053

Z dniem 02.06.2016r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu

 
60.

Tauron Dystrybucja S.A.

Oddział w Legnicy

ul. Partyzantów 21

59-220 Legnica
Lubin, dz. nr 10,11,16, obręb 6 Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV relacji Z-9 do Z-10 W dniu 09.06.2016r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.251.2016  
61.

Irena Kolbusz

ul. Krucza 49/13

59-300 Lubin

gm. Rudna, dz. nr 65, obręb: Mleczno Budowa sieci wody z przyłączem oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem W dniu 11.06.2016r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.259.2016  
62.

Magdalena, Rafał  Szymczak

Naroczyce 13

59-305 Rudna

gm. Rudna, dz. nr 296, 308/25, obręb: Naroczyce Budowa sieci wody i sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego Z dniem 20.06.2016r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.284.2016  
63.

Kolerski Andrzej, Stefania

gm. Lubin, dz. nr 116/1

Obręb: Osiek
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   W dniu 20.06.2016r. wycofano wniosek, znak sprawy DAR.6743.308.2016
64. Muzyka Łukasz gm. Lubin, dz. nr 68/1 Obręb: Niemstów Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   W dniu 20 czerwca 2016r. pełnomocnik inwestora wycofał wniosek 
65. Monczak Paweł gm. Lubin dz. nr 413/7, obręb: Gorzyca Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   W dniu 15.06.2016r. wycofano wniosek, znak sprawy  DAR.6743.333.2016
66. Gmina Miejska Lubin m. Lubin dz. nr 354, 417, 307/56, 307/45, 382/5, 382/4, 339, 382/3, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319,  320, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 307/43, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337 obr. 4 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej   W dniu 11.08.2016 r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.390.2016
67. Dino Polska S.A. gm. Rudna dz. nr 281 obr. Chobienia Budowa sieci wodociągowej   W dniu 25.09.2016r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.413.2016 
68. Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy gm. Lubin dz. nr 65/1, 65/2, 123/7, 123/8, 123/9, Obr. Osiek Budowa linii napowietrzno-kablowej nN wraz ze złączem kablowym nN   Decyzja sprzeciw z dnia 27 września 2016 r., znak sprawy DAR.6743.447.2016
69. Joanna i Jarosław Kobza gm. Rudna, dz. nr 282/2, 282/1 Obręb: Wądroże Budowa sieci kanalizacji sanitarnej W dniu 16.11.2016r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.490.2016  
70. Gmina Lubin gm. Lubin dz. nr 95/5, 53 obr. Miroszowice Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej W dniu 06.10.2016r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.488.2016  
71.

Gmina Lubin

gm. Lubin, dz. nr 300/11, 305/2, 304/51

Obręb: Chróstnik
Budowa sieci elektroenergetycznej  0,4 kV W dniu 06.11.2016 r upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.538.2016  
72. Gmina Lubin

gm. Lubin, dz. nr 143, 144, 280/1

Obręb: Krzeczyn Mały
Budowa sieci elektroenergetycznej  0,4 kV W dniu 06.11.2016 r upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.539.2016  
73. Gmina Lubin

gm. Lubin, dz. nr 264, 224/18, 306, 591, 223/17

Obręb: Szklary Górne
Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV  W dniu 09.11.2016r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.544.2016  
74. Jadwiga, Dariusz Paradowscy gm. Lubin, dz. nr 92/1, 93, 94/5

Obręb: Pieszków
budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego W dniu 14.11.2016r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu.  
75. Daniela, Przemysław Borzyszkowscy
Małgorzata Ostańska
gm. Rudna dz. nr 34/28, 34/40 34/41

Obręb: Koźlice
Budowa sieci wodociągowej PE 90 wraz z przyłączeniami   w dniu 17.11.2016 r. wycofano wniosek, znak sprawy DAR.6743.587.2016
76. Gmina Lubin gm. Lubin, dz. nr 6/8, 6/47,43/1, 44/23, 96/3, 98/1, 101, 96/1, 6/80, 767/2 Obręb: Szklary Górne Budowa sieci elektroenergetycznej  0,4 kV Z dniem 14.12.2016r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.596.2016  
77. Daniela, Przemysław Borzyszkowscy

gm. Rudna, dz. 34/28, 34/40, 34/41

Obręb: Koźlice
Budowa sieci i przyłącza wody W dniu 29.12.2016 r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.618.2016  
78. "BOGART" Wioletta Podlasek - Łabińska gm. Ścinawa dz.137/2 Obręb: 02 m.Ścinawa Przebudowa linii napowietrznej NN   W dniu 19.01.2017r. wycofano wniosek, znak sprawy: DAR.6743.634.20146
79. Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy

gm. Lubin dz. 123/10, 123/11, 123/12 Obręb: Osiek

Budowa lini kablowej NN, wraz ze złączami kablowymi NN W dniu 11.01.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.638.2016  
80.

Karolczak Łukasz Sławomir Sell

gm. Lubin dz. 312

Obręb:

7 m. Lubin
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Z dniem 03.02.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu   
81. DINO POLSKA S.A.

gm. Lubin

dz. 854/2

Obręb:  

Obora
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej, linii kablowej (usuniecie kolizji) w związku z planowaną budową budynku handlowo-usługowego   W dniu 10.02.2017 r. wycofano wniosek, znak sprawy DAR.6743.23.2017
82. Maria, Sebastian Sokołowscy

gm. Rudna

dz. 80/104, 80/94

Obręb:  Wysokie
Budowa budynku jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi wod-kan, gazu, energii elektrycznej, projektem zjazdu, projektem przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej   W dniu 31.01.2017 r. wycofano wniosek, znak sprawy DAR.6743.25.2017
83. EKOPARTNER Recykling Sp. z o.o

gm. Lubin,

dz. 339/19, 339/23, 339/24, 339/25 Obręb: 6 m. Lubin

Przebudowa stacji transformatorowej W dniu 23.03.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.32.2017  
84. Medicus Nieruchomości
Sp. z o.o.

gm. Lubin

dz. 469/2  Obręb: 8 m. Lubin

Wewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej i wewnętrzna instalacja zasilająca pompownię budynków opieki zdrowotnej W dniu 28.02.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.35.2017  
85. Świerzawski Mariusz gm. Lubin dz. 82/8 Obręb: Księginice Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku mieszkalno - gospodarczym na pomieszczenia mieszkalne    
86. Gmina Lubin

gm. Lubin dz. 93, 427, 117/1, 96/7, 90, 92/2, 91/2, 91/1, 92/4, 91/3

Obręb: Czerniec

Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym Z dniem 10.03.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu  
87. Polski Związek Działkowców, Rodzinne Ogrody Działkowe "Biedronka"

gm. Lubin 915/2, 914

Obręb: 8 m. Lubin

Budowa sieci kablowej eNN oraz szafek złączowo - pomiarowych W dniu 11.04.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.81.2017  
88.

BOGARD

Violetta Podlasek

gm. Ścinawa 137/2

Obręb: 2 m.Ścinawa

Usunięcie kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej
z projektowaną zmianą zagospodarowania terenu
  W dniu 04.04.2017 r. wycofano wniosek, znak sprawy DAR.6743.95.2017
89.

Gmina Rudna

 

gm. Rudna 61/7, 61/30, 58/1, 61/25,

Obręb: Koźlice

Przebudowa drogi wraz z budową sieci oświetleniowej Z dniem 14.04.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu.  
90.

Gmina Lubin

 

gm. Lubin 183/10, 184/1, 184/25, 184/26, 184/34, 184/48, 245/2, 309

Obręb: Gorzyca

Przebudowa dróg wewnętrznych i placu manewrowego dla autobusów wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego Z dniem 19.05.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.104.2017  
91.

Iwona Chruściel

 

gm. Lubin 345/11

Obręb: 10 m. Lubin

Budynek mieszkalny jednorodzinny. Decyzja sprzeciw z dnia 31.03.2017r., znak sprawy DAR.6743.108.2017  
92.

Paweł Swoboda

 

gm. Lubin 345/15

Obręb: 10 m. Lubin

Budynek mieszkalny jednorodzinny. Decyzja sprzeciw z dnia 31.03.2017r., znak sprawy DAR.6743.109.2017  
93.

Paweł Swoboda

 

gm. Lubin 345/16

Obręb: 10 m. Lubin

Budynek mieszkalny jednorodzinny. Decyzja sprzeciw z dnia 31.03.2017r., znak sprawy DAR.6743.110.2017  
94.

Iwona Chruściel

 

gm. Lubin 345/13

Obręb: 10 m. Lubin

Budynek mieszkalny jednorodzinny. Decyzja sprzeciw z dnia 31.03.2017r., znak sprawy DAR.6743.111.2017  
95.

Iwona Chruściel

 

gm. Lubin 345/12

Obręb: 10 m. Lubin

Budynek mieszkalny jednorodzinny. Decyzja sprzeciw z dnia 31.03.2017r., znak sprawy DAR.6743.112.2017  
96.

Swoboda Paweł

 

gm. Lubin 345/17

345/18

Obręb: 10 m. Lubin

Budynek mieszkalny jednorodzinny. Decyzja sprzeciw z dnia 31.03.2017r., znak sprawy DAR.6743.113.2017  
97.

Iwona Chruściel

 

gm. Lubin 345/14

Obręb: 10 m. Lubin

Budynek mieszkalny jednorodzinny. Decyzja sprzeciw z dnia 31.03.2017r., znak sprawy DAR.6743.114.2017  
98. Gmina Rudna

gm. Rudna

dz. 128/3, 128/2, 134,204/1, 148/1

Obręb: Chobienia
Rozbudowa sieci wody W dniu 07.06.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.129.2017  
99. Nosal Łukasz, Ewa gm. Rudna dz. 248, 293/2 Obręb: Gwizdanów Budowa sieci wodociągowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego W dniu 30.05.2017r. upłynął termin wnieseinia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.192.2017  
100. Gmina Lubin gm. Lubin dz. 297, 304/25, 304/26, 293, 304/16, 304/17, 303/1, 303/2, 345/2 Obręb: Chróstnik

Przebudowa dróg wewnętrznych, oświetlenie uliczne

Z dniem 01.06.2017r. upłynął termin wnieseinia sprzeciwu  
101. DINO POLSKA S.A. gm. Lubin dz. 855/253, 855/254 Obręb: 8 Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia – usunięcie kolizji

Z dniem 05.06.2017r.  upłynął termin wniesienia sprzeciwu

 
102. Jerzy Jędrzejewski

gm. Rudna dz. 206/2 Obręb: Toszowice

Budynek mieszkalny jednorodzinny przebudowa oraz zmiana przeznaczenia pomieszczenia garderoby na kotłownie Z dniem 02.06.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.206.2017  
103. Gmina Lubin gm. Lubin dz. 13/27, 21, 171/21 obręb: Karczowska Rozbudowa sieci elektroenergetycznej
w ramach zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Karczowiska na działce nr 13/27 oraz 171/21".
Z dniem 16.06.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.229.2017  
104. Gmina Lubin gm. Lubin dz. 45 obręb: Niemstów Rozbudowa oświetlenia. Z dniem 27.06.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu  
105. Anna, Dawid Rzepka gm. Ścinawa dz. 558/2, 434/1, 420/2 obręb: Ścinawa Rozbudowa sieci wodociągowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W dniu 27.06.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.250.2017  
106. Tauron Dystrybucja S.A.Oddział w Legnicy

gm. Lubin dz. 832  Obręb: Szklary Górne

Przebudowa linii napowietrznej, wymiana istniejącego słupa  nr 51

z dniem 10.07.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu   
107. Tauron Dystrybucja S.A.Oddział w Legnicy

gm. Lubin dz. 310/1, 591, 757, 758, 785 Obręb: Szklary Górne dz. 131/11, 131/12, 370/1, 417, 864 Obręb: Obora

Przebudowa linii napowietrznej SN – 20 kV nr L-956

Inwestycja nie wymagała umieszczenia informacji w BIP  
108. Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy KALINA gm. Lubin dz. 875/2 Obręb: 8 m. Lubin Instalacja zasilająca 400 V oraz instalacja odbiorcza na terenie ogrodu działkowego   Dnia 12.07.2017r. wycofano wniosek
109. Arnold Szuper

gm. Lubin dz. 326/4

Obręb: Raszówka

Budynek mieszkalny jednorodzinny   W dniu 19.07.2017r. wycofano wniosek, znak sprawy DAR.6743.314.2017
110. Gmina Lubin gm. Lubin dz. 488/12, 483/1 Obręb: Raszówka Rozbudowa sieci elektroenergetycznej W dniu 31.07.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.320.2017  
111. Gmina Rudna gm. Rudna dz. 388, 221/2, 221/1, 428/1 Obręb: Wysokie

Przebudowa drogi gminnej: 

- utwardzenie pobocza

- budowa przydrożnego rowu

- budowa sieci kanalizacji deszczowej

-budowa ścieku prefabrykowanego

  Dnia 25.07.2017 r. wycofano wniosek 
112. Gmina Lubin gm. Gorzyca dz. 228/2, 309, 172/1 Obręb: Gorzyca

Przebudowa drogi wewnętrznej

Z dniem 21.08.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu  
113. Gmina Lubin gm. Lubin dz. 150, 176/2 Obręb: Osiek Rozbudowa sieci elektroenergetycznej w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Osiek” W dniu 08.09.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu DAR.6743.334.2017  
114. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. gm. Ścinawa dz. 233/8, 229/7, 229/4, 229/3, 206, 224, 408/2, 408/1, 407/1, 407/2, 405/2, 404/1 Obręb: Ścinawa obr. 2 Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieplnej
z przyłączami w rejonie
ul. Władysława Jagiełły
i ul. Lipowej
W dniu 14.08.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu DAR.6743.345.2017  
115. Gmina Ścinawa gm. Ścinawa dz. 51/10, 19
Obręb: Ścinawa obr. 4
Budowa sieci wodociągowej W dniu 28.09.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.359.2017  
116. Ireneusz Kaniowski gm. Lubin dz. 144
Obręb: Krzeczyn Mały
Budowa sieci wodociągowej
do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego
W dniu 23.08.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy: DAR.6743.360.2017  
117. Gmina Rudna gm. Rudna
dz. 388, 221/2, 221/1, 428/1
Obręb: Wysokie
Przebudowa drogi gminnej:
- utwardzenie poboczy
- budowa rowu przydrożnego
- budowa sieci kanalizacji deszczowej
- budowa ścieku prefabrykowanego
Dnia 07.09.2017r. wycofano wniosek.  
118. Gmina Rudna gm. Rudna
dz. 109/3, 92/2, 107, 96/6
Obręb: Gawronki
Budowa odwodnienia drogi:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej
- budowa ścieku
Dnia 02.10.2017 r. wycofano wniosek  
119. Spółdzielnia mieszkaniowa "INWESTOR" gm. Lubin
dz. 161/168, 161/122, 161/80
Obręb: 8 m.Lubin
Budowa sieci
kanalizacji deszczowej,
utwardzenie działek
Z dniem 23.10.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu  
120. Tauron Dystrybucja S.A. gm. Lubin dz. 161/12, 945/8, 945/11, 161/14, 945/14 Obręb: 8 m. Lubin Budowa linii kablowej W dniu 13.09.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.389.2017  
121. Gmina Lubin gm. Lubin dz. 514, 129/9 obręb: Raszówka Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego   Inwestycja nie wymagała umieszczenia informacji w BIP
122. Kopystiański Jakub, Kopystiańska Anna gm. Rudna dz. 178/3, 172/2, 172/1 Obręb: Gawrony Budowa sieci wodociągowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego Z dniem 19.09.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu.  
123. Turała Wojciech Turała Alicja gm. Ścinawa dz. 285, 300, 303 Obręb: Ścinawa obr. 1 Budowa sieci wodociągowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego W dniu 21.09.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.404.2017  
124. Polski Związek Działkowców KALINA gm. Lubin dz. 875/2 Obręb: Lubin obr. 8 Budowa wewnętrznych instalacji zasilających 0,4 kV Dnia 20.10.2017r. wycofano wniosek  
125. TAURON Dystrybucja S.A. gm. Lubin dz. 120, 119/2, 122/16, 122/8 Obręb: Lubin obr. 5 Budowa linii kablowej 0,4 kV W dniu 03.11.2017r. upłynął  termin wniesienia sprzeciwu DAR.6743.418.2017  
126. Sygnatowicz Natalia gm. Rudna dz.115/1 obręb: Rynarcice Budowa sieci wody, kanalizacji sanitarnej W dniu 04.10.2017 r. upłynał termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.425.2017  
127.

Wioletta Stec

Andrzej Płatek

gm. Rudna

dz. 165/4, 90/2

Obręb: Radoszyce

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej W dniu 15.11.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu , znak sprawy DAR.6743.446.2017  
128. Tauron Dystrybucja S.A. gm. Lubin dz. 1250/1, 1250/31,1286/1, 1286/2,1286/3 Obręb: 3 m Lubin Budowa sieci kablowej nN wraz ze złączami nN w celu zasilania budynków mieszkalnych    
129. Spółdzielnia Mieszkaniowa INWESTOR gm. Lubin dz. 932/7, 932/21 Obręb: 8 m. Lubin Budowa elektroenergetycznej linii kablowej  nn 0,4 kV oświetlenia drogowego W dniu 30.11.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.460.2017  
130. Tauron Dystrybucja gm. Lubin dz. 850/1, 1288,851/13, 851/15, 851/14 Obręb: 3m. Lubin Budowa linii kablowej 0,4 kV w dniu 26.10.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.464.2017

 

131. Tauron Dystrybucja gm.  Lubin dz. 124, 105/3, 105/16 Obręb Osiek Budowa linii kablowej 0,4 kV w dniu 30.10.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.464.2017

 

132. Tauron Dystrybucja gm. Lubin dz. 45, 54/21, 54/20, 54/19, 54/24, 54/17 obręb: Niemstów Budowa linii kablowej 0,4 kV w dniu 30.10.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.464.2017

 

133. Gmina Miejska lubin gm. Lubin dz. 128/4, 751, 752/63, 752/64, 754/5, 758/2, 1156, 1185, 1230, 1232 Obręb: 3 m. Lubin

Budowa dróg gminnych z odwodnieniem i oświetleniem

Z dniem 06.11.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu  
134. Gmina Miejska Lubin gm. Lubin dz. 752/63, 1156, 1185, 1232 Obręb: 3 m. Lubin

Budowa dróg gminnych

Z dniem 06.11.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu  
135. Tauron Dystrybucja S.A. gm. Lubin dz. 395/2, 111/5, 111/7 Obręb: Siedlce

Budowa lini kablowej 0,4 kV

W dniu 16.11.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.503.2017  
136. Tauron Dystrybucja S.A. gm. Lubin dz. 13/39, 13/40, 13/41, 13/32, 13/25 Obręb: Osiek

Budowa lini kablowej 0,4 kV

W dniu 20.11.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.504.2017  
137. Gmina Lubin gm. Lubin dz. 58, 82/1, 95/1, 100 Obręb: Ustronie Rozbudowa sieci elektroenergetycznej W dniu 24.11.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.510.2017  
138. TAURON Dystrybucja S.A. gm. Lubin dz. 103, 139/1, 139/3, 139/7, 86/4 Obręb: Szklary Górne Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV Z dniem 29.11.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.516.2017  
139. Gmina Rudna gm. Rudna dz. 388, 221/2, 221/1, 428/1 Obręb: Wysokie Przebudowa drogi gminnej, utwardzenie poboczy, budowa rowu przydrożnego, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa ścieku prefabrykowanego Z dniem 28.11.2017r. upłynął termin wniesienai sprzeciwu  
140. Gmina Rudna gm. Rudna dz. 248, 245, 293/2 Obręb: Gwizdanów Przebudowa drogi, wykonanie nawierzchni, wykonanie ścieku, wykonanie odwodnienia Nie dotyczy BIP  
141. TAURON Dystrybucja S.A. gm. Lubin dz. 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 95/21, 354/2, 354/3 Obręb: Obora Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn Z dniem 29.11.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.521.2017  
142. Gmina Rudna gm. Rudna dz. 109/3, 92/2, 107, 96/6 Obręb: Gawronki Budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa ścieku prefabrykowanego Z dniem 28.11.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu  
143. Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy „Kalina” gm. Lubin dz. 875/2 obręb 8 m. Lubin Budowa sieci elektroenergetycznej Z dniem 13.12.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu  
144. Dino Polska S.A. gm. Lubin dz. 71/5, 71/6, 72/2, 65/2 obręb Osiek Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową doziemnej linii telekomunikacyjnej W dniu  04.12.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.529.2017  
145 A 3 Wiosenne S.C

gm. Lubin dz. 54, 589, 247/9, 247/25, 247/22 obręb Szklary Górne

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej W dniu 16.02.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.541.2017  
146. Gmina Rudna

gm. Rudna dz. 111/1, 111/2, 53 obręb: Chełm

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, ścieku betonowego wzdłuż drogi W dniu  21.12.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu  
147. Tauron Dystrybucja gm. Lubin dz. 164/28, 164/26, 171/6, 164/88, 164/66, 164/35 obręb: 8 m. Lubin Budowa linii kablowej 0,4 kV W dniu  22.12.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.549.2017  
148. Gmina Lubin gm. Lubin dz. 108/8, 65/1 obręb: Osiek Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci oświetlenia Z dniem 27.12.2017r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu  
149. Tauron Dystrybucja S.A. gm. Lubin dz. 512/1, 512/6, 512/8, 507/6 obręb: 3 m.Lubin Linia kablowa 0,4 kV - sieć W dniu 03.01.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.576.2017  
150. Tauron Dystrybucja S.A. dz. nr 1066, 1064, 1065/2 obręb: 3 m.Lubin Linia kablowa 0,4 kV - sieć w dniu 17.01.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.674  
151. Tauron Dystrybucja S.A. dz. nr 466, 438/1, 475/3, 441,475/4, 475/13, 475/10, 442/4, 442/3 obręb: 3 m.Lubin Przebudowa linii kablowej nn polegającej na demontazu istniejącej linii kablowej nn oraz budowa linii kablowej nn pomiędzy stacją transformatorową R-64 a złączem kablowym Z-Hydrofornia w dniu 17.01.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.589.2017  
152. Tauron Dystrybucja S.A. dz. nr 962, 960, 932/7, 932/21, 945/10, 945/5, 945/6, 954, 932/17, 932/18, 932/19, 932/20, 165/20, 165/21, 165/22, 165/23, 165/24, 165/25, 165/26, 165/27, 165/28, 165/29, 932/30, 932/31, 932/32 obręb 8 m. Lubina Budowa linii kablowej – 0,4 kV W dniu 16.02.2018r. upłynął termin wnisienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.35.2018  
153. Tauron Dystrybucja S.A. dz. nr 932/7, 953/3, 953/4, 953/6 obręb 8 m. Lubina Budowa linii kablowej – 0,4 kV W dniu 16.02.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.36.2018  
154. Tauron Dystrybucja S.A. dz. nr 932/21, 959/1, 959/2, 959/3, 959/4 obręb 8 m. Lubina Budowa linii kablowej – 0,4 kV W dniu 16.02.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.37.2018  
155. MINI PARK PRZYLESIE SP. Z O.O. dz. nr 164/75, 164/72 obręb 8 m. Lubina Usunięcie kolizji energetycznej SN/NN   W dniu 26.02.2018r. wycofano wniosek, znak sprawy DAR.6743.43.2018
156. Tauron Dystrybucja S.A. dz. nr 1022, 1023, 1034, 871/2, 3036, 1035/11, 1037, 1062/11, 1035/29 obręb 3 m. Lubina Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV Z dniem 26.02.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu  
157. Tauron Dystrybucja S.A. dz. nr 785/1, 758/2, 779/4, 779/5, 779/6, 779/7, 779/8, 779/9,779/10, 779/11,779/12, 779/13,779/14, 779/15,779/16, 779/17, 779/18 obręb 3 m. Lubina Budowa linii kablowej 0,4 kV W dniu 27.02.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.50.2018  
158. Tauron Dystrybucja S.A.

dz. nr 660/61, 660/62, 660/51, 963, 948/1
obręb 8 m. Lubina

Budowa linii kablowej 0,4 kV W dniu 27.02.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.51.2018  
159 Tauron Dystrybucja S.A. dz. nr 389, 213/4 obręb 2 m. Lubina Budowa linii kablowej 0,4 kV W dniu 05.03.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.56.2018  
160 Tauron Dystrybucja S.A. gm. Lubin dz. nr 59/28, 59/26 obręb Krzeczyn Wielki Budowa linii kablowej 0,4 kV

W dniu 05.03.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.57.2018

 
161 Royal Europa Sp. z o.o gm. Lubin dz. nr 332/16 obręb Chróstnik Rozbudowa sieci wodociągowej W dniu 11.04.2018r. upłynął termin wnieisenia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.62.2018  
162. Tauron Dystrybucja S.A. gm. Lubin dz. nr 4,32,4/40,4/41,4/42, 4/43,4/44,4/45,830/4 obręb Obora Budowa sieci elektroenergetycznej, kablowej 0,4 kV W dniu 09.03.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.72.2018  
163. ZUW URBEX Sp. z o.o. gm. Lubin dz. nr 146/1, 145/1, 145/3, 370 obręb 6 m. Lubin Budowa linii kablowej 0,4 kV Z dniem 21.03.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.82.2018  
164. Gmina Lubin gm. Lubin  dz. nr 7/1, 108, 214, 645/6, 213/1 obręb Lisiec Sieć elektroenergetyczna ośiwetlenia drogowego Z dniem 21.03.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.83.2018  
165. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna gm. Lubin dz. nr 292, 394/2, 296/15, 300/9, 301/4, 302, 304/2, 355/2, 356, 357, 358/1, 358/2, 358/4, 358/5, 360/1, 360/2, 379/2, 380, 421obręb 0004 Lubin Budowa i przebudowa sieci cieplnej z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych W dniu 14.05.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.98.2018  
166. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna gm. Lubin dz. nr 77, 76/6, 79/7, 81/2, 82/4, 80/18, 80/9, 80/10, 76 obręb 0008 Lubin Przebudowa i rozbudowa sieci i przyłączy cieplnych etap III W dniu 13.04.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.101.2018  
167. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna gm. Lubin dz. nr 80/21, 80/10, 69/18, 74/3, 74/2, 72/15, 72/12, 72/6, 72/18, 69/28, 80/25, 67, 69/26, 69/25, 68, 70, 73, 75, 879 obręb 0008 Lubin Przebudowa i rozbudowa sieci i przyłączy cieplncyh etap I-II W dniu 13.04.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.102.2018   
168. Tauron Dystrybucja S.A.

gm. Lubin dz. nr 177/113, 236/4, 236/5, 236/6, 236/7, 236/8, 236/9, 236/10, 236/11 obręb Osiek

Budowa linii kablowej 0,4 kV z dniem 30.03.2018 r. upłynął termin wnisienia sprzeciwu  
169. Paweł Swoboda, Andrzej Rek, Iwona Chruściel gm. Lubin dz. nr 345/2 obręb 10 m. Lubin Rozbudowa sieci wodociągowej W dniu 04.05.2018 r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.115.2018  
170. Tauron Dystrybucja S.A. gm. Lubin dz. 176/1, 177/139, 177/142, 172/5 obręb Osiek Linia kablowa 0,4 kV- sieć W dniu 19.03.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.122.2018  
171. Tauron Dystrybucja S.A. gm. Lubin dz. 177/139, 177/141 obręb Osiek Linia kablowa 0,4 kV- sieć W dniu 19.03.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.123.2018  
172.

Woźny Katarzyna

Woźny Paweł

gm. Lubin dz. 65/39, 64/2 obręb Koźlice Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami W dniu 15.06.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.132.2018  
173. Tauron Dystrybucja S.A. gm. Lubin dz.38, 447 obręb 0002 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV W dniu 11.04.2018r. upłynał termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.134.2018  
174. Tauron Dystrybucja S.A. gm. Lubin dz. nr 828/6, 355/3, 875/3, 875/10, 875/11, 875/12 obręb Obora Sieć elektroenergetyczna kablowa nN 0,4 kV W dniu 09.05.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.137.2018  
175. Tauron Dystrybucja S.A. gm. Lubin dz. nr 875/1, 875/2, 875/3, 875/6, 875/7, 875/8, 875/9 obręb Obora Sieć elektroenergetyczna kablowa nN 0,4 kV W dniu 16.05.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.138.2018  
176. Mazur Łukasz gm. Lubin dz. nr 252/3 obręb Raszowa Budynek mieszkalny jednorodzinny   W dniu 03.04.2018r. inwestor wycofał wniosek, znak sprawy DAR.6743.143.2018
177. Tauron Dystrybucja S.A. gm. Lubin dz. nr 420, 439/6, 509/12, 552/10, 553/1, 571 obręb 9 m. Lubin Budowa linii kablowej nN od stacji R-306 ul. Wiertników do złacza kablowego ZK-25 przy ul. Szybowej

W dniu 01.05.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.163.2018

 
178. Tauron Dystrybucja S.A. gm. Lubin dz. nr 785/116, 785/119, 785/120, 785/117 obręb 9 m. Lubin Budowa linii kablowej 0,4 kV W dniu 07.05.2018 upłyną termina wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.176.2018  
179. Tauron Dystrybucja S.A. gm. Lubin dz.785/68, 785/51, 782/3, 781/47, 781/48, 136/1, 146/1, 614, 1074, 1037, 675/4, 1038/1, 619/2 obręb 0009 Budowa linii kablowej  0,4kV   W dniu 15.05.2018 r. wycofano wniosek, znak sprawy DAR.6743.786.2018
180. Perz Szymon gm. Lubin dz. nr 249/69, 7 obręb Lisiec Budynek mieszkalny jednorodzinny  

W dniu 14.05.2018 r. inwestor  wycofał wniosek

181. Tauron Dystrybucja S.A. gm. Rudna dz mr 476/11 539/1 obr. Wysokie Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia dla zasilania domu jednorodzinnego   W dniu 23.07.2018 r. wycofano wniosek, znak sprawy DAR.6743.213.2018
182. Tauron Dystrybucja S.A. gm. Lubin dz. nr 785/68, 785/51, 782/3, 781/47, 781/48, 136/1, 146/1, 614, 1074, 1037, 675/4, 1038/1, 619/2 obręb 9 m. Lubin Budowa linii kablowej 0,4 kV W dniu 05.06.2018 r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.225.2018  
183. Gmina Miejska Lubin gm. Lubin dz. nr 165, 167, 173 obręb 5 m. Lubin Budowa sieci kanalizacji deszczowej W wyniku korekty wniosku umieszczenie informacji w BIP stało się bezzasadne.  
184. Maciej Dudek gm. Rudna dz. nr 442, 439/11, obr. Chobienia Budowa sieci wodociągowej W dniu 20.06.2018 r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.253.2018  
185. Tauron Dystrybucja S.A. gm. Rudna dz. nr 47/2, 406, 10, 16/4, 12/1, 9/4, 11, 54/7, 55/1, 55/3, 55/6, 57, 64/4, 64/3, 64/1, 69/2, 69/1, 44/12, 46/1, 69/3, 19/2, 19/1, 18/2, 18/3, 16/1, 14, 12/2, 12/3, 12/4, 15/5, 9/7, 91 obręb Chobienia gm. Rudna  dz. nr 223, 165/4, 11, 225/1, 224/1, 374, 164/1, 164/2 obręb Radoszyce Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia Un= 0,4 kV, budowa słupowej  stacji transformatorowej W dniu 04.07.2018 r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.283.2018  
186. Alicja Błażków gm. Lubin dz. nr 121/1, 121/2, 121/4, 120/4  obr. Niemstów Budowa linii kablowej Nn0,4 V likwidacja linii napowietrznej Nn0,4kV W dniu 05.07.2018 r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.289.2018  
187. Łukasz Kwiatkowski

gm. Lubin dz. nr 268    obręb 8  m.Lubin

Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Z dniem 06.07.2018 r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu.  
188. Tauron Dystrybucja S.A. gm. Lubin dz. nr 785/68, 785/7, 785/48 obręb 9
m. Lubin
Budowa linii kablowej 0,4 kV W dniu 10.07.2018 r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.294.2018  
189. Tauron Dystrybucja S.A. gm. Ścinawa, dz.nr 438/1, 438/2, 521/1, 437/1, 437/2, 521/11, 521/5 obręb 2
m. Ścinawa
Budowa linii kablowej 0,4 kV Z dniem 16.07.2018 r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu

 

 

190. Podlasiak Grzegorz,Renata gm. Rudna dz. nr. 152, 276/5, 195/4, 198
obręb Brodów
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego W dniu 02.08.2018 r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu znak sprawy DAR.6743.337.2018  
191. Gmina Rudna gm. Rudna dz. nr 122/4, 124 obręb Juszowice

Budowa sieci ee do 1 kV - rozbudowa oświetlenia drogowego

W dniu 21.08.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.363.2018  
192. Tauron Dystrybucja S.A. gm. Lubin dz. nr 151, 147/8, 147/9 obręb Krzeczyn Mały Budowa linii kablowej 0,4 kV W dniu 27.08.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.369.2018  
193. Gmina Lubin gm. Lubin dz. nr 339, 312 obręb Raszówka Sieć elektroenergetyczna W dniu 27.08.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.370.2018  
194. Gmina Lubin gm. Lubin dz. nr 43 obręb Osiek Sieć elektroenergetyczna W dniu 27.08.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAr.6743.371.2018  
195. Tauron Dystrybucja S.A. Lubin, obr. 8 dz. ew nr 660/61, 660/62, 660/51, 963, 948/1, 660/65, 660/75, 660/74 Budowa linii kablowej 0,4 kV W dniu 03.09.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.383.2018  
196. Tauron Dystrybucja S.A. Gm. Rudna, obręb Wysokie, dz. ew. nr 476/11, 539/1 Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia dla zasilania domku jednorodzinnego W dniu 04.09.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.387.2018  
197. Gmina Rudna Gm. Rudna, obręb Koźlice, dz. ew. nr 39/5, 56 Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego W dniu 04.09.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu DAR.6743.393.2018  
198. Gmina Rudna Gm. Lubin, Obręb Osiek dz. ew. nr 176/1, 177/139, 177/143 Budowa linii kablowej 0,4 kV W dniu 07.09.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu, znak sprawy DAR.6743.404.2018   
199. Tauron Dystrybucja S.A. Gm. Lubin, Obręb Obora dz.ew nr 364, 449/117, 449/107, 434/9, 434/10, 434/12 Przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV    
200. Sternik Maciej Gm. Rudna, Obręb Koźlice dz.ew nr 61/7, 61/22 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej    
201. Tauron Dystrybucja S.A. Gm. Lubin Obręb Czerniec dz. ew. nr 49/6, 55, 46/4, 46/5, 46/6, 46/7, 46/8, 46/9, 46/10, 46/11,45/2, 45/3,45/4, 45/5 Linia kablowa 0,4 kV W dniu 02.10.2018r. upłynął termin wniesienia sprzeciwu  
202. Tauron Dystrybucja S.A.

Lubin, obr.11 dz.ew. nr 439

Linia kablowa nN wraz ze złączem kablowym nN    
203. Tauron Dystrybucja S.A. Gmina Lubin, obr. Chróstnik dz. ew. nr 296/3, 296/1, 297 Linia kablowa 0,4kV - sieć    
204. RTBS. Sp. z o.o Gmina Lubin, obr. Lubin dz. ew. nr 553/8, 553/2, 20/9, 18/2, 18/1, 19/4, 21/7, 19/3 Przebudowa linii kablowych  20 kV- sieć, budowa
i przebudowa linii kablowych 0,4 kV - sieć
   
205. Tauron Dystrybucja S.A. Gmina Lubin, obr.  5 miasto Lubin dz. ew. nr 553/6, 553/8, 553/2, 20/9, 18/2 Linia kablowa 0,4 kV - sieć    
206. Tauron Dystrybucja S.A. Gmina Lubin, obr.  6 miasto Lubin dz. ew. nr 404/13, 404/14, 380, 404/21, 404/16 Linia kablowa 0,4 kV - sieć    
207 Tauron Dystrybucja S.A. Gmina Lubin, obr. 9 miasto Lubin dz.ew. 737/6, 704/1, 704/6, 704/10 Linia elektroenergetyczna    

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się