2014-06-09

Załatwianie spraw

Obowiązek informacyjny

 

Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) informuję, że:

 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Lubiński, który ma swoją siedzibę przy ul. Jana Kilińskiego 12 b, 59-300 Lubin, REGON: 390681236.

 

Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.

 

Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz kontroli w oparciu o art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

 

Podanie danych osobowychw przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

wg. Departamentów

 

wg. Rodzaju sprawy

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza