Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wyniki wyborów do Rady Powiatu Lubińskiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Informacja odnośnie wyników wyborów do Rady Powiatu
Lubińskiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego znajdują
się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej
25.11.2014 więcej
Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wezwania obwodowej komisji wyborczej do usunięcia błędów w protokole głosowania.
1. Uchwała Nr 48/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie z
dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wezwania obwodowej komisji
wyborczej do usunięcia błędów w protokole
głosowania. 2. Uchwała Nr 49/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej
w Lubinie z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wezwania
obwodowej komisji wyborczej do usunięcia błędów w protokole
głosowania. 3. Uchwała Nr 50/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej
w Lubinie z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wezwania
obwodowej komisji wyborczej do usunięcia błędów w protokole
głosowania. 4. Uchwała Nr 51/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej
w Lubinie z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wezwania
obwodowej komisji wyborczej do usunięcia błędów w protokole
głosowania.
20.11.2014 więcej
Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie
Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie o utworzeniu
czterech rejonowych punktów odbioru protokołów głosowania w
wyborach do Rady Powiatu w Lubinie i Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego.
14.11.2014 więcej
Informacja o dyżurach pełnionych przez Powiatową Komisję Wyborczą w Lubinie
Informacja o dyżurach pełnionych przez Powiatową Komisję
Wyborczą w Lubinie
06.11.2014 więcej
Uchwała Nr 47/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 30 października 2014 r.
Uchwała Nr 47/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia
30 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru kart do
głosowania i zarządzenia wydrukowania kart do głosowania.
03.11.2014 więcej
Uchwała Nr 46/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 24 października 2014 r
Uchwała Nr 46/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia
24 października 2014 r. w sprawie wezwania pełnomocnika do
usunięcia wad zgłoszeń list kandydatów na radnych Komitetu
Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.
03.11.2014 więcej
Uchwała Nr 45/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 24 października 2014 r.
Uchwała Nr 45/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia
24 października 2014 r. w sprawie wezwania pełnomocnika do
usunięcia wad zgłoszeń list kandydatów na radnych Komitetu
Wyborczego Stowarzyszenia Razem dla Lubina i Powiatu.
03.11.2014 więcej
Uchwała Nr 44/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 24 października 2014 r.
Uchwała Nr 44/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia
24 października 2014 r. w sprawie wezwania pełnomocnika do
usunięcia wad zgłoszeń list kandydatów na radnych Komitetu
Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe.
03.11.2014 więcej
Uchwała Nr 43/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 24 października 2014 r.
Uchwała Nr 43/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia
24 października 2014 r. w sprawie wezwania pełnomocnika do
usunięcia wad zgłoszeń list kandydatów na radnych Komitetu
Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe
03.11.2014 więcej
Uchwała Nr 42/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 24 października 2014 r.
Uchwała Nr 42/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia
24 października 2014 r. w sprawie wezwania pełnomocnika do
usunięcia wad zgłoszeń list kandydatów na radnych Komitetu
Wyborczego Wyborców Rogowska Bigus Holdenmajer
03.11.2014 więcej