Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wyniki wyborów do Rady Powiatu Lubińskiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Informacja odnośnie wyników wyborów do Rady Powiatu
Lubińskiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego znajdują
się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej
25.11.2014 więcej
Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wezwania obwodowej komisji wyborczej do usunięcia błędów w protokole głosowania.
1. Uchwała Nr 48/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie z
dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wezwania obwodowej komisji
wyborczej do usunięcia błędów w protokole
głosowania. 2. Uchwała Nr 49/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej
w Lubinie z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wezwania
obwodowej komisji wyborczej do usunięcia błędów w protokole
głosowania. 3. Uchwała Nr 50/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej
w Lubinie z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wezwania
obwodowej komisji wyborczej do usunięcia błędów w protokole
głosowania. 4. Uchwała Nr 51/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej
w Lubinie z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wezwania
obwodowej komisji wyborczej do usunięcia błędów w protokole
głosowania.
20.11.2014 więcej
Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie
Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie o utworzeniu
czterech rejonowych punktów odbioru protokołów głosowania w
wyborach do Rady Powiatu w Lubinie i Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego.
14.11.2014 więcej
Informacja o dyżurach pełnionych przez Powiatową Komisję Wyborczą w Lubinie
Informacja o dyżurach pełnionych przez Powiatową Komisję
Wyborczą w Lubinie
06.11.2014 więcej
Uchwała Nr 47/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 30 października 2014 r.
Uchwała Nr 47/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia
30 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru kart do
głosowania i zarządzenia wydrukowania kart do głosowania.
03.11.2014 więcej
Uchwała Nr 46/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 24 października 2014 r
Uchwała Nr 46/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia
24 października 2014 r. w sprawie wezwania pełnomocnika do
usunięcia wad zgłoszeń list kandydatów na radnych Komitetu
Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.
03.11.2014 więcej
Uchwała Nr 45/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 24 października 2014 r.
Uchwała Nr 45/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia
24 października 2014 r. w sprawie wezwania pełnomocnika do
usunięcia wad zgłoszeń list kandydatów na radnych Komitetu
Wyborczego Stowarzyszenia Razem dla Lubina i Powiatu.
03.11.2014 więcej
Uchwała Nr 44/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 24 października 2014 r.
Uchwała Nr 44/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia
24 października 2014 r. w sprawie wezwania pełnomocnika do
usunięcia wad zgłoszeń list kandydatów na radnych Komitetu
Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe.
03.11.2014 więcej
Uchwała Nr 43/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 24 października 2014 r.
Uchwała Nr 43/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia
24 października 2014 r. w sprawie wezwania pełnomocnika do
usunięcia wad zgłoszeń list kandydatów na radnych Komitetu
Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe
03.11.2014 więcej
Uchwała Nr 42/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 24 października 2014 r.
Uchwała Nr 42/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia
24 października 2014 r. w sprawie wezwania pełnomocnika do
usunięcia wad zgłoszeń list kandydatów na radnych Komitetu
Wyborczego Wyborców Rogowska Bigus Holdenmajer
03.11.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się