Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja
Informacja Zarządu Powiatu Lubińskiego o wyniku przetargów na
sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie Chróstnik gm.
Lubin, stanowiących własność Powiatu Lubińskiego
16.04.2018 więcej
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na
sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie Chróstnik gm.
Lubin, stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego (dz. nr 5/6)
12.10.2017 więcej