Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdania za IV kwartał 2017 roku.
Sprawozdania Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z za IV kwartał 2017 roku.
28.02.2018 więcej
Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 18.01.2018r.
Uchwała nr 16/II/2018 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z
dnia 18.01.2018r.
25.01.2018 więcej
Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 18.01.2018r.
Uchwała nr II/15/2018 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z
dnia 18.01.2018r.
25.01.2018 więcej
Nr II/370/2017
Nr II/370/2017 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lubińskiego
przedstawionym wraz z projektem sprawozdania uchwały budżetowej
na 2018 r.
22.12.2017 więcej
Nr II/369/2017
Nr II/369/2017 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania
deficytu budżetu Powiatu Lubińskiego przedstawionego w
projekcie uchwały budżetowej na 2018 r.
22.12.2017 więcej
Nr II/368/2017
Nr II/368/2017 w Sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd
Powiatu Lubińskiego projekcie uchwały budżetowej Powiatowej
Lubińskiego na 2018 r.
22.12.2017 więcej
Sprawozdanie Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z za III kwartał 2017 roku.
Sprawozdanie Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z za III kwartał 2017 roku.
31.10.2017 więcej
Sprawozdania za II kwartał 2017 r.
Sprawozdania: Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z za II kwartał 2017 r.
26.07.2017 więcej
Informacja Departamentu Infrastruktury i Transportu
Za rok 2016 o kwotach dotacji udzielonych w ramach zadań
realizowanych przez Departament Infrastruktury i Transportu
30.05.2017 więcej
Informacja za 2016
Z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego.
24.05.2017 więcej