2017-04-06

Rejestr zbiorów

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji rejestru zbiorów danych z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 719), Rejestr zbiorów zarejestrowanch i podlegających rejestracji przez GIODO, znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Lubinie dostępny jest w siedzibie Starostwa.