Lista artykułów

Nazwa artykułu
Podziękowanie
Podziękowanie dla Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Lubinie
01.08.2017 więcej
Uchwała Nr XXVI/180/2017 Rady Powiatu Lubińskiego
Uchwała Nr XXVI/180/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 26
stycznia 2017r. w sprawie określenia trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu działania Rady
Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Lubińskiego
30.06.2017 więcej
Uchwała nr 87/2017 Zarządu Powiatu Lubińskiego
Uchwała nr 87/2017 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 12
kwietnia 2017r. w sprawie powołania członków Rady
Działalności pożytku Publicznego Powiatu Lubińskiego
30.06.2017 więcej
Informacja
Informacja o wyborze Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
oraz Sekretarza Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu
Lubińskiego
30.06.2017 więcej