Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenia majątkowe za 2016 r.
Oświadczenia majątkowe złożone wg stanu na dzień
31.12.2016r.
31.05.2017 więcej
Oświadczenia majątkowe za 2015 r.
Oświadczenia majątkowe za 2015 r.
17.05.2016 więcej
Oświadczenia majątkowe składane w dniu odwołania
Oświadczenia majątkowe składane w dniu odwołania lub
rozwiązania umowy o pracę / cofnięcie upoważnienia.
03.12.2015 więcej
Oświadczenia majątkowe za 2014 r.
Oświadczenia majątkowe za 2014 r.
03.06.2015 więcej
Oświadczenia majątkowe 30 dni od dnia wyboru
Oświadczenia majątkowe 30 dni od dnia wyboru lub powołania
/zatrudnienia/ udzielenia upoważnienia.
03.06.2015 więcej
Oświadczenia majątkowe Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu oraz osoby wydające decyzje administracyjne.
W tym miejscu publikowane są oświadczenia majątkowe złożone
przez osoby zobowiązane do ich złożenia na podstawie "Ustawy o
samorządzie powiatowym" z dnia 5 czerwca 1998 r.
20.05.2014 więcej