Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenia majątkowe za 2016 r.
Oświadczenia majątkowe złożone wg stanu na dzień
31.12.2016r.
06.06.2017 więcej
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu za rok 2015
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu za rok 2015
01.06.2016 więcej
Oświadczenia majątkowe Radnych na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu na początek
kadencji 2014-2018.
14.05.2015 więcej
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu za rok 2014
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu stan na dzień
31.12.2014 r.
14.05.2015 więcej
Oświadczenia majątkowe Radnych na 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenia majątkowe Radnych na 2 miesiące przed upływem
kadencji
23.02.2015 więcej