Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenia majątkowe za 2016 r.
Oświadczenia majątkowe za 2016 r.
24.05.2017 więcej
Oświadczenia majątkowe - 30 dni od dnia powołania/zatrudnienia
Oświadczenia majątkowe składane 30 dni od dnia
powołania/zatrudnienia
25.08.2016 więcej
Oświadczenia majątkowe - odwołanie lub rozwiązanie umowy o pracę
Oświadczenia majątkowe składane w dniu odwołania lub
rozwiązania umowy o pracę
25.08.2016 więcej
Oświadczenia majątkowe za 2015 r.
Oświadczenia majątkowe za 2015 r.
17.05.2016 więcej
Oświadczenia majątkowe za 2014 r.
Oświadczenia majątkowe za 2014 r.
03.06.2015 więcej
03.06.2015 więcej