Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zawiadomienie
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy
działki ewidencyjnej numer 260, obręb Miłoradzice, gmina Lubin
18.04.2018 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o III edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla
Dzieci Przedszkolnych w grupie wiekowej 5-6 lat pod hasłem
"112-ratuje życie".
17.04.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Starosty Lubińskiego z dnia 13.04.2018 r. o
wydaniu decyzji na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej.
13.04.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z
dnia 4 kwietnia 2018 r. znak SKO/PP-412/10/2018
11.04.2018 więcej
Komunikat
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin (sucha zgnilizna roślin
kapustnych - rzepak ozimy).
10.04.2018 więcej
Komunikat
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin (chowacz brukwiaczek -
rzepak ozimy).
10.04.2018 więcej
Komunikat
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin (chowacz czterozębny -
rzepak ozimy).
10.04.2018 więcej
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację w 2018 r.
"Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy -
badania densytometryczne na lata 2014-2018".
09.04.2018 więcej
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację w 2018 r.
"Programu profilaktycznego zakażeń wirusem brodawczaka
ludzkiego HPV na lata 2015-2018 na terenie Powiatu Lubińskiego".
09.04.2018 więcej
Informacja
Informacja Departamentu DAR o udzielonych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych.
09.04.2018 więcej