Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu
Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestucji drogowej.
18.01.2018 więcej
Informacja Departamentu Architektury, Nieruchomości i Rozwoju
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych.
12.01.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie – zawiadomienie, o wydanej 4 stycznia 2018 r.
przez Starostę Lubińskiego decyzji administracyjnej w sprawie
aktualizacji informacji zawartych w bazie danych ewidencji
gruntów i budynków dla działek ewidencyjnych położonych na
obrębie Miłoradzice, gmina Lubin.
05.01.2018 więcej
Uchwała
Uchwała Nr 231/2017 Zarządu Powiatu Lubińskiego zmieniająca
wysokość stawek dotacji dla szkól i placówek publicznych i
niepublicznych
23.11.2017 więcej
Informacja z wyboru partnerów
Informacja z wyboru partnerów – dot. projektu pn: "Budowa
placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Budziszyńskiej w
Lubinie oraz realizacja prac związanych z zagospodarowaniem
terenu oraz zakupem i instalacją wyposażenia placówki
opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wierzbowej w Lubinie"
07.11.2017 więcej
Informacja z wyboru partnerów
Informacja z wyboru partnerów – dot. projektu pn: "Budowa
placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Jana Bilińskiego w
Lubinie"
07.11.2017 więcej
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, o których mowa w
art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
03.11.2017 więcej
Zawiadomienie
Zawiadomienie Starosty Lubińskiego w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na dz. nr 151 obręb Niemstów, gmina Lubin
23.10.2017 więcej
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za III kwartał 2017
roku
11.10.2017 więcej
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29.09.2017 r.
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia
29.09.2017r. o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków
do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
09.10.2017 więcej