Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o
ogłoszeniu programu "MALUCH PLUS" 2019.
13.12.2018 więcej
Nabór wniosków
Nabór wniosków do "Programu ograniczania przestępczości i
aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława
Stasiaka na lata 2018-2020".
10.12.2018 więcej
Informacja z wyboru wykonawcy
Informacja z wyboru wykonawcy na zaplanowanie oraz
przeprowadzenie kampanii marketingowej oznaczonej we wniosku
projektu pn. "Pheripheral Access" (Nr CE979) jako produkt
D.T.3.4.4
23.11.2018 więcej
Informacja Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych.
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, o których mowa w
art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
za III kwartał 2018 r.
31.10.2018 więcej
Uchwała w sprawie przyznania dotacji
Uchwała Nr XLIX/355/2018 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 17
października 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowych na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
18.10.2018 więcej
Informacja Departamentu Architektury, Nieruchomości i Rozwoju
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych za III kwartał 2018 roku.
11.10.2018 więcej
Informacja z wyboru wykonawcy z dnia 5.10.2018r.
Przedmiotem zamówienia jest zaplanowanie oraz przeprowadzenie
kampanii marketingowej oznaczonej we wniosku projektu pn.
„Peripheral Access” (Nr CE979) jako produkt D.T.3.4.4.
05.10.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe z dnia 25.09.2018 r. Przedmiotem zamówienia
jest zaplanowanie oraz przeprowadzenie kampanii marketingowej
oznaczonej we wniosku projektu jako produkt D.T.3.4.4.
25.09.2018 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
13.09.2018 więcej
Uchwała nr XLVI/340/2018 Rady Powiatu Lubińskiego w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/206/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół
Uchwała w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr
XXVIII/206/2017 Rady Powiatu Lubińskiego w sprawie dostosowania
sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu
Lubińskiego.
12.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się