2014-05-27

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubinie
ul. Jana Kilińskiego 12b
59-300 Lubin


Sekretariat
tel: 76 746 71 01
fax: 76 746 71 38
e-mail: sekretariat@powiat-lubin.pl


Kancelaria Ogólna
tel: 76 746 71 00
fax: 76 746 71 16
e-mail: starostwo@powiat-lubin.pl


Kod QRWykaz numerów rachunków bankowych
 

Depozyt (wadia) 30 1240 3464 1111 0010 5438 5460
Skarb Państwa (użytkowanie wieczyste) 82 1240 3464 1111 0010 5438 5688
Zajęcie pasa drogowego 72 1240 3464 1111 0010 5438 5965

Opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

18 1560 0013 2000 9872 7000 0003

Opłaty geodezyjne 45 1240 3464 1111 0010 5438 6063

Dochody Starostwa:

  • opłata komunikacyjna
  • opłata ewidencyjna i skarbowa
53 1240 3464 1111 0010 5438 6210