Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja
Informacja o wynikach konsultacji w sprawie "Programu
współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r."
17.11.2017 więcej
Konsultacje
Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi na rok 2018.
18.10.2017 więcej
Informacja o wynikach konsultacji
Informacja o wynikach konsultacji w sprawie "Programu
współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017
rok".
15.11.2016 więcej
Informacja Zarządu Powiatu w Lubinie o rozpoczęciu konsultacji
Informacja Zarządu Powiatu o rozpoczęciu konsultacji: Projekt
"Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017
rok.
17.10.2016 więcej
Informacja Zarządu Powiatu w Lubinie o rozpoczęciu konsultacji
Informacja Zarządu Powiatu w Lubinie o rozpoczęciu konsultacji
- Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia
"Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na
2016 r."
29.01.2016 więcej
Informacja Zarządu Powiatu w Lubinie o wynikach konsultacji
Informacja Zarządu Powiatu w Lubinie o wynikach konsultacji
dotyczących projektu "Programu współpracy Powiatu Lubinskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2016 r."
13.11.2015 więcej
Informacja Zarządu Powiatu w Lubinie o rozpoczęciu konsultacji
Informacja Zarządu Powiatu w Lubinie o rozpoczęciu konsultacji
dotyczących projektu "Programu współpracy Powiatu Lubinskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2016 r.
14.10.2015 więcej
Informacja o wynikach konsultacji
Informacja o wynikach konsultacji w sprawie "Programu
współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015
rok"
16.10.2014 więcej
Informacja o wynikach konsultacji
Informacja o wynikach konsultacji w sprawie przyjęcia "Programu
współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
dziłalaności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2014"
06.06.2014 więcej