2016-03-03

Informacja o ogłoszeniu konkursu

Informacja o ogłoszeniu konkursu na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających z "Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r."

Załączniki

  Ogłoszenie o konkursie ofert 230,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz złożenia oferty 93 KB (doc) szczegóły pobierz