Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji
zadań wynikających z "Programu współpracy Powiatu
Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018r."
19.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie konkursu na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu
Rozstrzygnięcie konkursu na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju
sportu na terenie Powiatu Lubińskiego w 2018 r.
18.01.2018 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie zadań z zakresu
rozwoju sportu na terenie Powiatu Lubińskiego w roku 2018.
05.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie konkursu ofert
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania zleconego
z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej
prowadzenia 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
15.12.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych
do komisji konkursowej
27.11.2017 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji
zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części
dotyczącej prowadzenia 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w
2018 r.
15.11.2017 więcej
Uchwała
Uchwała nr 188/2017 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 27
września 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na wykonywanie
zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu Lubińskiego
28.09.2017 więcej
Konkurs ofert
Konkurs ofert na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na
terenie Powiatu Lubińskiego w roku 2017
08.09.2017 więcej
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert
Przyznanie dotacji na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu
na terenie Powiatu Lubińskiego w 2017 r.
11.08.2017 więcej
Konkurs ofert
Konkurs ofert na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na
terenie Powiatu Lubińskiego w 2017 r.
06.07.2017 więcej
12345