Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Informacja
Informacja w sprawie przyznania środków finansowych na
realizację zadań wynikających z "Programu współpracy Powiatu
Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalnosci pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok".
15.03.2018 więcej
Ogłoszenie o konkursie ofert
Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie zadań z zakresu
rozwoju sportu na terenie Powiatu Lubińskiego w roku 2018
08.03.2018 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych
do Komisji Konkursowej.
02.03.2018 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie pomocy społecznej w 2018 r.
23.02.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych
do Komisji Konkursowej
31.01.2018 więcej
Konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji
zadań wynikających z "Programu współpracy Powiatu
Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018r."
19.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie konkursu na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu
Rozstrzygnięcie konkursu na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju
sportu na terenie Powiatu Lubińskiego w 2018 r.
18.01.2018 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie zadań z zakresu
rozwoju sportu na terenie Powiatu Lubińskiego w roku 2018.
05.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie konkursu ofert
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania zleconego
z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej
prowadzenia 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
15.12.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych
do komisji konkursowej
27.11.2017 więcej
12345