2015-12-14

Instrukcja obsługi BIP

Starostwo Powiatowe w Lubinie prowadzi podmiotową stronę BIP zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, które określają zasady zamieszczania w publikatorze określonych informacji publicznych.

BIP Starostwa Powiatowego w Lubinie znajduje się na platformie SSDIP (http://ssdip.bip.gov.pl/) umożliwiającej bezpłatne zakładanie stron podmiotowych BIP.

Poruszanie się po stronie podmiotowej BIP Starostwa Powiatowego w Lubinie umożliwia menu przedmiotowe znajdujące się po lewej stronie ekranu. Jest ono podzielone na kategorie oraz rozwijające się podkategorie.

Powrót do strony głównej BIP Starostwa Powiatowego w Lubinie jest możliwy poprzez wejście na znajdujący się w górnej lewej części ekranu pasek graficzny z ikoną BIP i napisem "Biuletyn Informacji Publicznej". Natomiast w prawej dolnej części ekranu zlokalizowano odnośniki do Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej oraz strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej.

Do szybkiego wyszukania pożądanych informacji służy pole wyszukiwania umieszczone w prawym górnym rogu głównego menu. W pole to należy wpisać kluczowe frazy (np. „informacja Starosty”), a następnie wybrać opcję "szukaj". Po wykonaniu tej operacji wyświetlona zostanie lista artykułów spełniających zadane kryterium wyszukiwania.

Na głównej stronie BIP Starostwa Powiatowego w Lubinie znajdują się również informacje na temat danych teleadresowych (w tym odnośnik do głównej strony serwisu internetowego Starostwa Powiatowego w Lubinie www.powiat-lubin.pl), godzin otwarcia Urzędu oraz danych kontaktowych redakcji.

Podstrony BIP Starostwa Powiatowego w Lubinie umożliwiają podgląd metadanych, takich jak: dane osoby wytwarzającej/odpowiadającej, dane osoby udostępniającej, czas wytworzenia oraz czas udostępnienia informacji.

W Biuletynie oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania. Przy każdym pliku podana jest informacja na temat jego formatu oraz wielkości.