Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor DIT
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko
urzędnicze - Inspektor, Departament Infrastruktury i Transportu
w Starostwie Powiatowym w Lubinie.
22.03.2018 więcej
Informacja o wyniku naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Dyrektor Powiatowego
Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie.
21.03.2018 więcej
Informacja o nierostrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor DIT.
Informacja o nierostrzygnięciu naboru na wolne stanowisko
urzędnicze - Inspektor, Departament Infrastruktury i Transportu
w Starostwie Powiatowym w Lubinie.
26.02.2018 więcej
Informacja o wyniku naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej.
24.10.2017 więcej
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor RPR
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze -
Inspektor, Departament Organizacji i Kadr, Referat Promocji w
Starostwie Powiatowym w Lubinie
21.08.2017 więcej