Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor DIT
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko
urzędnicze: Inspektor, Departament Infrastruktury i Transportu w
Starostwie Powiatowym w Lubinie.
28.06.2018 więcej
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent PODGiK.
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko
urzędnicze: Referent, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Lubinie.
26.06.2018 więcej
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor DAR.
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Podinspektor, Departament Architektury, Nieruchomości i Rozwoju.
26.06.2018 więcej
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor BKM.
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Podinspektor, Biuro Komunikacji w Starostwie Powiatowym w
Lubinie.
13.06.2018 więcej
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Inspektor BKP
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Inspektor Departament
Organizacji i Kadr, Biuro Kadr w Starostwie Powiatowym w Lubinie.
30.05.2018 więcej
Informacja o nierostrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor DAR
Informacja o nierostrzygnięciu naboru na wolne stanowisko
urzędnicze: Inspektor, Departament Architektury, Nieruchomości
i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Lubinie.
25.05.2018 więcej
Informacja o nierostrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor DIT
Informacja o nierostrzygnięciu naboru na wolne stanowisko
urzędnicze: Inspektor, Departament Infrastruktury i Transportu w
Starostwie Powiatowym w Lubinie
25.05.2018 więcej
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Kierownik RRP
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Kierownik Referatu
Realizacji Projektów w Starostwie Powiatowym w Lubinie.
17.05.2018 więcej
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko
urzędnicze: Inspektor, Departament Organizacji i Kadr, Biuro
Kadr w Starostwie Powiatowym w Lubinie
10.05.2018 więcej
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko
urzędnicze: Inspektor, Departament Architektury, Nieruchomości
i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Lubinie.
08.05.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się