Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Informacja o rozpoczęciu prac nad projektem
Informacja o rozpoczęciu prac nad projektem "Programu
współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publiczneg
11.07.2018 więcej
Harmonogram konkursów
Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: Maj 2018r.
17.05.2018 więcej
Informacja
Informacja dotycząca składania projektów w ramach
wojewódzkiego budżetu obywatelskiego "Aktywny Dolny Śląsk".
22.03.2018 więcej
Informacja
Informacja Ministra Sprawiedliwości o Rejestrze Sprawców
Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS).
02.03.2018 więcej
Informacja dla organizacji pozarządowych
Harmonogram konkursów i Obowiązki NGO.
15.02.2018 więcej
Prawo - 1% podatku dla OPP
Prawo - 1% podatku dla OPP.
04.12.2017 więcej
Harmonogram konkursów
Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych - grudzień
2017.
04.12.2017 więcej
Informacja
Informacja dotycząca szkolenia dla organizacji pozarządowych.
24.11.2017 więcej
Zaproszenie
Zaproszenie na prelekcję pt. "Ochrona danych osobowych w
organizacjach pozarządowych" (20 listopada 2017 r. we
Wrocławiu.)
10.11.2017 więcej
Regulamin
Regulamin XVIII Turnieju Piłki Nożnej "Z podwórka na stadion o
puchar Tymbarku"
28.09.2017 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się