Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Prawo - 1% podatku dla OPP
Prawo - 1% podatku dla OPP.
04.12.2017 więcej
Harmonogram konkursów
Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych - grudzień
2017.
04.12.2017 więcej
Informacja
Informacja dotycząca szkolenia dla organizacji pozarządowych.
24.11.2017 więcej
Zaproszenie
Zaproszenie na prelekcję pt. "Ochrona danych osobowych w
organizacjach pozarządowych" (20 listopada 2017 r. we
Wrocławiu.)
10.11.2017 więcej
Regulamin
Regulamin XVIII Turnieju Piłki Nożnej "Z podwórka na stadion o
puchar Tymbarku"
28.09.2017 więcej
Informacja
Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych –
sierpień 2017
03.08.2017 więcej
Informacja
Informacja o rozpoczęciu prac nad projektem „Programu
współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r."
07.07.2017 więcej
Informacja
Informacja o bezpłatnym szkoleniu dla organizacji pozarządowych
21.06.2017 więcej
Lista kandydatów
Lista kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku
Publicznego Powiatu Lubińskiego
16.03.2017 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o wyborach członków do składu Rady Działalności
Pożytku Publicznego Powiatu Lubińskiego.
13.02.2017 więcej
123