2014-12-24

Harmonogram dyżurów Radnych Rady Powiatu Lubińskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Lubińskiego przyjmuje interesantów w każdą środę od 15:00 do 16:30.

Harmonogram dyżurów Przewodniczącej i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Lubińskiego: I półrocze 2018r.

 

Radni Rady Powiatu Lubińskiego przyjmują interesantów w każdy wtorek od 14:00 do 15:30.

Harmonogram dyżurów radnych Rady Powiatu Lubińskiego: 02.01.2018r. - 26.06.2018r.