Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja
Informacja o umowie o dofinansowaniu Projektu pn.: "Budowa
placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ul. Bilińskiego w
Lubinie”
12.01.2018 więcej
Informacja
Informacja o umowie o dofinansowaniu Projektu pn.: "Budowa
placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ul. Budziszyńskiej
oraz realizacja prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz
zakupem i instalacją wyposażenia placówki
opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wierzbowej w Lubinie”
12.01.2018 więcej
Informacja dot. realizacji projektu PEUG
Informacja dot. realizacji projektu PEUG.
23.10.2017 więcej
Informacja
Informacja o umowie o dofinansowanie Projektu "Budowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję modelowej
placówki opiekuńczo - wychowawczej spełniającej standardy
budownictwa energooszczędnego w Lubinie"
09.06.2017 więcej