2018-03-05

Udostępnianie Dokumentów Archiwalnych

Zgodnie z art. 16a ust.1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 tj.) każdemu przysługuje prawo dostępu do materiałów archiwalnych.

 

Materiały archiwalne znajdujące się w Archiwum Starostwa Powiatowego w Lubinie, od których wytworzenia nie upłynęło 30 lat, mogą być udostępniane w przypadkach uzasadnionych, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i  obywateli.

 

Starostwo Powiatowe w Lubinie, w godzinach swojej pracy, udostępnia dokumenty archiwalne, z uwzględnieniem zapisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym.

 

Osoba ubiegająca się o wcześniejsze udostępnienie materiałów archiwalnych zobowiązana jest do złożenia stosownego wniosku na Kancelarii Ogólnej.

 

Archiwum Biuletynu Informacji Publicznej