Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ustawa o samorządzie powiatowym
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskie z dnia 1
września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o samorządzie powiatowym.
09.02.2015 więcej
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego.
20.05.2014 więcej
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"
(Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy
Rządowego Centrum Legislacji.
20.05.2014 więcej
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) wydaje
Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.
20.05.2014 więcej