Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu
Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego
konkursu: Stowarzyszenie Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce.
04.10.2017 więcej
Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu
Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego
konkursu -"Dziewanna Fundacja Dostępnej Przyrody"
11.08.2017 więcej
Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu
Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego
konkursu - Stowarzyszenie "Jeden Lubin"
13.07.2017 więcej
Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu
Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego
konkursu - Stowarzyszenie "Dominik"
13.07.2017 więcej
Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu
Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego
konkursu ofert: "Polskie Towarzystwo Pięlęgniarskie Koło w
Lubinie".
17.10.2016 więcej
Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem konkursu
Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego
konkursu - FUNDACJA FOR ART
29.09.2016 więcej
Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu
Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego
konkursu - Stowarzyszenie "Lubin Miasto Mistrzów"
08.09.2016 więcej
Uchwała Zarządu Powiatu w Lubinie w sprawie uznania celowości oferty
Uchwała Zarządu Powiatu w Lubinie w sprawie uznania celowości
oferty Stowarzyszenia "LUBIN I OKOLICE" z pominięciem konkursu
ofert.
22.07.2016 więcej
Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu – Miejski Klub Bokserski "ENERGETYKA" Lubin
Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego
konkursu – Miejski Klub Bokserski "ENERGETYKA" Lubin.
18.02.2016 więcej
Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Stowarzyszenie MONAR
Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego
konkursu ofert - Stowarzyszenie MONAR.
30.12.2015 więcej
12