Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Sprawozdanie Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z za III kwartał 2017 roku.
Sprawozdanie Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z za III kwartał 2017 roku.
31.10.2017 więcej
Sprawozdania za II kwartał 2017 r.
Sprawozdania: Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z za II kwartał 2017 r.
26.07.2017 więcej
Informacja Departamentu Infrastruktury i Transportu
Za rok 2016 o kwotach dotacji udzielonych w ramach zadań
realizowanych przez Departament Infrastruktury i Transportu
30.05.2017 więcej
Informacja za 2016
Z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego.
24.05.2017 więcej
Informacja Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych
O kwotach udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Lubińskiego
innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r. (dział 801,
852, 854, 921 klasyfikacji budżetowej)
24.05.2017 więcej
Informacja Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych
O kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu
terytorialnego w roku 2016 (dział 801, 851, 852 klasyfikacji
budżetowej)
24.05.2017 więcej
Informacja Referatu Ochrony Środowiska
O kwotach dotacji udzielonych w 2016 r. z budżetu Powiatu
Lubińskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego na
realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej
22.05.2017 więcej
Sprawozdania za I kwartał 2017 r.
Sprawozdania: Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z za I kwartał 2017 r.
27.04.2017 więcej
Informacja
Informacja za rok 2016 o kwotach dotacji w ramach zadań
realizowanych przez Departament Infrastruktury i Transportu.
05.04.2017 więcej
Sprawozdania za IV kwartał 2016 r.
Sprawozdania: Rb-NDS,Rb-N,Rb-Z za IV kwartał 2016 r.
01.03.2017 więcej
12345