Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zawiadomienie
Zawiadomienie Starosty Lubińskiego o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
dz. nr 11 i 19 obręb 4 miasta Ścinawa.
16.11.2017 więcej
Zawiadomienie
Zawiadomienie Starosty Lubińskiego o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
dz. nr 19, 18, 20 obręb 4 miasta Ścinawa i na dz. nr 170, 174
obręb Krzyżowa, gmina Ścinawa
16.11.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe do postępowania, którego wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000
euro - art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na
realizację zadania pn.: "Adaptację dokumentacji projektowej (do
której Zamawiający posiada licencję), wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim na realizację
zadania pn.Budowa budynku pełniącego funkcję placówki
opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Bilińskiego w Lubinie".
15.11.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe do postępowania, którego wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000
euro - art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na
realizację zadania pn.: "Adaptację dokumentacji projektowej (do
której Zamawiający posiada licencję), wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim na realizację
zadania pn. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
pełniącego funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul.
Budziszyńskiej w Lubinie".
15.11.2017 więcej
Zawiadomienie
Zawiadomienie o uczynnościach podjętych w celu przyjęcia
granic nieruchomości - działka ewidencyjna numer 128, obręb
Górzyn, gmina Rudna.
15.11.2017 więcej
Zawiadomienie
Zawiadomienie o uczynnościach podjętych w celu ustalenia
przebiegu granic działek ewidencyjnych numer 127/1, 127/2 oraz
128, obręb Górzyn, gmina Rudna.
15.11.2017 więcej
Zawiadomienie
Zawiadomienie o wznowieniu/wyznaczeniu znaków granicznych -
działki ewidencyjne numer 266/1 oraz 266/2, obręb Naroczyce.
13.11.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
prowadzonego z urzędu w sprawie aktualizacji informacji
zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków dla
działek ewidencyjnych położonych na obrębie Miłoradzice,
gmina Lubin, powiat lubiński
09.11.2017 więcej
Informacja z wyboru partnerów
Informacja z wyboru partnerów – dot. projektu pn: "Budowa
placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Budziszyńskiej w
Lubinie oraz realizacja prac związanych z zagospodarowaniem
terenu oraz zakupem i instalacją wyposażenia placówki
opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wierzbowej w Lubinie"
07.11.2017 więcej
Informacja z wyboru partnerów
Informacja z wyboru partnerów – dot. projektu pn: "Budowa
placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Jana Bilińskiego w
Lubinie"
07.11.2017 więcej