Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Uchwała
Uchwała nr 188/2017 Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 27
września 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na wykonywanie
zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu Lubińskiego
28.09.2017 więcej
Konkurs ofert
Konkurs ofert na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na
terenie Powiatu Lubińskiego w roku 2017
08.09.2017 więcej
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert
Przyznanie dotacji na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu
na terenie Powiatu Lubińskiego w 2017 r.
11.08.2017 więcej
Konkurs ofert
Konkurs ofert na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na
terenie Powiatu Lubińskiego w 2017 r.
06.07.2017 więcej
Rozstrzygnięcie konkursu ofert 2017r.
Przyznanie środków finansowych na realizację "Programu
współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017
rok".
12.05.2017 więcej
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert
Przyznanie dotacji na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu
na terenie Powiatu Lubińskiego w 2017 r.
02.05.2017 więcej
Konkurs ofert
Konkurs ofert na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na
terenie Powiatu Lubińskiego w 2017 r.
31.03.2017 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych
do Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na
powierzenie lub wsparcie realizacji zadań - OPP, wolontariat
23.03.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie ofert
na realizację zadań z "Programu współpracy Powiatu
Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2017 rok"
17.03.2017 więcej
Rozstrzygnięcie konkursu - pomoc społeczna
Rozstrzygnięcie konkursu - pomoc społeczna: Prowadzenie hostelu
ośrodka interwencji kryzysowej w 2017 r.
13.03.2017 więcej
1234