Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wyniku naboru na dwa wolne etaty na stanowisko urzędnicze
Informacja o wyniku naboru na dwa wolne etaty na stanowisko
urzędnicze Młodszy Referent, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Lubinie
10.10.2017 więcej
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor DAR
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko
urzędnicze - Podinspektor, Departament Architektury,
Nieruchomości i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Lubinie.
20.09.2017 więcej
Informacja o nierostrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor DAR
Informacja o nierostrzygnięciu naboru na wolne stanowisko
urzędnicze - Inspektor, Departament Architektury, Nieruchomości
i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Lubinie
19.09.2017 więcej
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor RPR
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze -
Inspektor, Departament Organizacji i Kadr, Referat Promocji w
Starostwie Powiatowym w Lubinie
21.08.2017 więcej