Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Regulamin
Regulamin XVIII Turnieju Piłki Nożnej "Z podwórka na stadion o
puchar Tymbarku"
28.09.2017 więcej
Informacja
Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych –
sierpień 2017
03.08.2017 więcej
Informacja
Informacja o rozpoczęciu prac nad projektem „Programu
współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r."
07.07.2017 więcej
Informacja
Informacja o bezpłatnym szkoleniu dla organizacji pozarządowych
21.06.2017 więcej
Lista kandydatów
Lista kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku
Publicznego Powiatu Lubińskiego
16.03.2017 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o wyborach członków do składu Rady Działalności
Pożytku Publicznego Powiatu Lubińskiego.
13.02.2017 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o wyborach członków do składu Rady Działalności
Pożytku Publicznego Powiatu Lubińskiego
30.01.2017 więcej
Informacja
Wnioski wstępne na 2017 r.
13.07.2016 więcej
Informacja o dotacjach na modernizację infrastruktury sportowej.
Informacja o dotacjach na modernizację infrastruktury sportowej.
04.03.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej.
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych
do Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert na
powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych
wynikających z "Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3
ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2016 r.".
03.03.2016 więcej
12