2017-06-09

Informacja

Informacja o umowie o dofinansowanie Projektu "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo - wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego w Lubinie" nr RPDS.03.03.01-02-0114/16-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 "Gospodarka niskoemisyjna". Działania nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym". Poddziałania nr 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczniości publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkursy horyzontalne". Schemat nr C Projekty demonstracyjne - publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej" Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Załączniki

  Informacja o umowie 235,01 KB (pdf) szczegóły pobierz